RGB(Red Green Blue) Sistem

Jedan od važnih aspekata kod power leda je čistoća izlaznog svjetla.
Kada se upale sve tri boje LEDa crvena, zelena i plava dobivate bijelu boju.
Kada regulirate struju na svakoj boji leda (crvena,zelena,plava) mogu se dobiti sve željene nijanse i boje.
Kroz jedno upravljanje mogu svi ledovi se upravljati jednostavno, jedanput stisnuti bijela boja, kod stalnog držanja boje se mijenjaju.
Kada ste odabrali boju samo pustite tipkalo.
Kod jednog tipkanja postizete maximalnu snagu(bijelo svjetlo), drzite tipkalo 30 sekunda počinju boje se mijenati , i mjenjaju se samostalno .
Kod kratkog tipkanja gasi se sistem .
Kod dva puta tipkanja vraca se na bijelo svijetlo.
Na spajanje na jedno tipkalo( sikronizirano) maximalno sedam RGB boxa ili 63 tri color Led žarulja.

about the author

No comments

leave a comment


5 − = one